- Spennende satsing

– DnB NORs satsing sammen med Norddeutsche Landesbank virker svært spennende – både for DnB NOR og norsk finansnæring, sier Finansforbundets leder Jorunn Berland i en første kommentar til presentasjonen av DnB NORD. – Det er positivt at DnB NOR velger å sette seg i førersetet for utviklingen av finansnæringen i Østersjøområdet, sier hun. – Dette skaper nye muligheter for DnB NOR og de ansatte.

Berland minner likevel om at en slik satsing ikke bare byr på muligheter, men også på utfordringer. – DnB NOR står fortsatt midt oppe i Norges største fusjon innen finansnæringen. Det er viktig at ledelsen og de tillitsvalgte følger opp det videre arbeidet med denne fusjonen også fremover – til det beste for de ansatte og kundene, sier hun. – De må ikke bare ha øyne for arbeidet i den nye konstellasjonen. Gode kontakter i Baltikum Finansforbundet har gjennom sitt arbeid internasjonalt gode kontakter med fagforeningene i de berørte landene. – Vi vil være en best mulig bidragsyter i samarbeidet mellom fagforeningene i eierselskapene og i datterselskapene, sier forbundsleder Berland. – Et slikt arbeid vil ha fokus på å sikre et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Det er også et mål å bidra til et godt samarbeid mellom de ulike fagforeningene i DnB NORD slik at de ansattes rettigheter i alle landene blir ivaretatt, avslutter Finansforbundets leder.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner