BRUDD I FORHANDLINGENE I FINANS; - Finansansatte nektes innflytelse på tjenestepensjon

Det ble i kveld brudd i forhandlingene mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). – Vi hadde ikke noe valg, sier forbundsleder Jorunn Berland. – Arbeidsgiverne står fast ved at de ensidig vil kunne endre våre tjenestepensjonsordninger og personalforsikringer. Det kan vi ikke godta. Her er vi prinsipielt uenige med FA, sier Jorunn Berland. Hun er skuffet over at arbeidsgiverne blankt avviste forbundets hovedkrav. Nå er det opp til Riksmeklingsmannen å finne en løsning som forhindrer konflikt i finansnæringen.

Avvisende holdning Bruddet kom på et tidspunkt i forhandlingene der arbeidsgiverne ikke på noen måte ville diskutere tillitsvalgtes forhandlingsrett på tjenestepensjonsordningene og personalforsikringene. – Arbeidsgiverne viser en manglende forståelse for de ansattes behov for trygghet om fremtidige tjenestepensjonsordninger. Når arbeidstakere flest får bedre pensjonsordninger, kan ikke våre medlemmer risikere å få dårligere ordninger, fortsetter Berland. Hun mener det er et paradoks at de som skal selge Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) med et pennestrøk kan risikere å få dårligere ordninger enn de har i dag. Flere arbeidsgivere i bank og forsikring har benyttet sin styringsrett og endret tjenestepensjonsordningene for de ansatte for å spare penger. Fokus Bank er et eksempel på dette. Finansforbundet krever forhandlingsrett på pensjon for å sikre de tillitsvalgtes innflytelse på de ansattes totale vilkår og en forutsigbarhet i hva de ansatte vil få utbetalt i pensjon i fremtiden. Partene kom heller ikke til enighet om størrelsen på et generelt tillegg eller andre tekniske endringer i Sentralavtalen.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner