Den norske innskuddsgarantiordningen bør bestå

- Regjeringen må gjøre alt den kan for at den norske innskuddsgarantiordningen i bankene består også i fremtiden. Det sier Finansforbundets leder Jorunn Berland etter at det i går ble kjent at EU er i ferd med endre direktivet om innskuddsgarantier. Denne endringen vil kunne resultere i en betydelig svekkelse av den norske ordningen.

Finansforbundet støtter finansminister Kristin Halvorsen i at den gode ordningen vi har i Norge gir trygghet for norske bankkunder. Dermed beholder de fleste kundene innskuddene i sine faste banker, noe som bidrar å opprettholde soliditeten til bankene her i landet. – Finansnæringen er avhengig av tillit. Innskuddsgarantien på 2 millioner kroner er et viktig element i kundenes forhold til bankene, sier Berland. – Det er i krisetider vi merker den virkelige effekten av denne ordningen – både for kundene og for bankene og deres ansatte, sier hun.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner