Enighet i oppgjøret for finansansatte: MINST 10 000 KRONER TIL ALLE

Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) kom sent i går kveld til enighet om et anbefalt forslag i tariffoppgjøret for finansansatte. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr. 1. mai på 3,5 % på alle trinn i lønnsregulativet, dog ikke mindre enn kr. 10 000. Resultatet gir en ramme på om lag 5,6 %. I tillegg blir ansatte i finansnæringen omfattet av den samme AFP-ordningen som øvrige ansatte i privat sektor.

- Jeg er godt fornøyd med resultatet, sier forbundsleder Jorunn Berland. – Alle våre medlemmer er med dette sikret reallønnsvekst. Resultatet vil gi store grupper en økning på mer enn 10 000 kroner. Hun viser til at dette forhandlingsresultatet er på linje med resultatene fra andre oppgjør denne våren.

Forhandlingene omfatter om lag 23 000 ansatte i finansnæringen. Finansforbundets styre skal ta stilling til det anbefalte forslaget i et møte 8. mai.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner