ENIGHET I OPPGJØRET FOR FINANSANSATTE: Minst kr. 1950,- til alle; halvparten får 3900,-

Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) kom
kl. 13.00 i dag til enighet om et anbefalt forslag i mellomoppgjøret. Resultatet innebærer et generelt tillegg på kr. 1950,- på alle trinn i lønnsregulativet til finansansatte pr. 1.5.09. Ansatte med inntekt under kr. 375 000 vil få et ekstra tillegg på kr. 1950,-. Avtalen har en klausul om at de lokale parter helt eller delvis kan avtale bortfall eller utsettelse av det generelle tillegget på bakgrunn av bedriftenes økonomiske situasjon.

- Fra Finansforbundets side har det vært viktig å sikre lønnstillegg til alle. Det er ivaretatt. Forbundsleder Jorunn Berland er imidlertid ikke fornøyd med resultatet av årets oppgjør.

- Vi opplevde denne gang at arbeidsgiverne ikke var villige til å se på dette som et selvstendig oppgjør, men at de var livredde for å komme med et resultat som skilte seg ut fra det andre har oppnådd.

Hun reagerer også på at FA brukte den samfunnsøkonomiske krisen som grunn for ikke å diskutere det handlingsrommet som vi mener finnes i næringen.
- Til tross for usikre tider i Norge ser vi at store deler av finansnæringen har gode driftsresultater å vise til, sier hun.

- Dette resultatet var det som var mulig å få til i det sentrale oppgjøret i år. Vi vil nå støtte våre tillitsvalgte i å legge press på den enkelte bedrift i de lokale lønnsforhandlingene, avslutter Berland.


Forhandlingene omfatter 23 500 ansatte i finansnæringen. Finansforbundets styre skal ta stilling til det anbefalte forslaget i et møte 14. mai.

Tags:

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner