Finansforbundet beklager Konkurransetilsynets avgjørelse

Oslo, 7. november 2003 Finansforbundet beklager Konkurransetilsynets avgjørelse Finansforbundet beklager at Konkurransetilsynet pålegger DnB NOR å iverksette tiltak som vil berøre mange arbeidsplasser for at fusjonen skal bli godkjent. Forbundet mener at tilsynet pålegger flere og større avbøtende tiltak enn det som strengt tatt er nødvendig. Det er spesielt det pålagte salget av Elcon Finans som bekymrer forbundet. Elcon Finans er i dag en del av Gjensidige NOR og representerer mange arbeidsplasser innenfor konsernet. Finansforbundet (tilsluttet YS) forutsetter derfor at Gjensidige NOR ikke bare legger pris til grunn ved et eventuelt salg, men sørger for å ivareta de ansattes vilkår best mulig. Finansforbundet stiller seg noe mer positiv til Konkurransetilsynets pålegg om at DnB NOR må selge kontorlokalene ved 53 filialer og 18 kundesentre til annen bankvirksomhet. Forbundet tror, på samme måte som Konkurransetilsynet, at dette kan bidra til å opprettholde en fortsatt sterk konkurranse i distriktene. - Dette vilkåret kan bety at det blir et noe bedre arbeidsmarked for en del av de 1630 ansatte i DnB NOR som vil miste sin arbeidsplass i løpet av de kommende tre årene, fremhever forbundsleder Jorunn Berland i Finansforbundet. Selv om Finansforbundet er skuffet over vilkårene knyttet til Elcon Finans, er forbundet tilfreds med at Konkurransetilsynet har fattet en beslutning som kan bety en normal fremdrift i konsesjonsprosessen. - Hvis DnB NOR velger ikke å anke Konkurransetilsynets vedtak oppfordrer vi på det sterkeste at Finansdepartementet gir konsesjon til DnB NOR så fort som mulig, uten ytterligere tiltak og krav om salg eller avhending av virksomhet. - Ikke minst av hensyn til de ansattes usikkerhet og bekymring for sin videre arbeidssituasjon er det viktig å unngå at saken blir politisert, understreker Berland. Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, tlf. 22 05 63 01 / 92 44 48 89 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker