Finansforbundet kjøper klimakvoter

Finansforbundet har vedtatt å kjøpe klimakvoter fra Framtiden i våre hender i 2007. Forbundet vil kjøpe kvoter for 70 000 kroner. Dette beløpet skal kompensere for klimaeffekten av forbundets reiser i inn- og utland dette året. Framtiden i våre hender vil igjen bidra til at et like stort utslipp blir redusert i ett av sine klimaprosjekter.

- Vi i Finansforbundet ønsker på denne måten å ta vår del av ansvaret for miljøet, sier forbundsleder Jorunn Berland. – Mange av våre tillitsvalgte reiser med fly for å delta i ulike møter og arrangementer i løpet av året. Kjøp av klimakvoter er ett tiltak som det er enkelt for oss å iverksette. Vi vil også vurdere om det er andre klimatiltak vi kan ta tak i for å bidra til å redusere miljøutslippene, sier hun.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner