Finansforbundet sier nei til oppsigelser

Finansforbundet sier nei til oppsigelser Finansforbundets landsmøte aksepterer ikke at arbeidsgiver bruker oppsigelser som virkemiddel i endringsprosesser. Dette kommer frem i en resolusjon vedtatt på Finansforbundets landsmøte som finner sted i disse dager. Uttalelsen er vedtatt med klar adresse til Finansnæringens Arbeidsgiverforening og medlemsbedrifter. Å bruke oppsigelser som virkemiddel undergraver ansattes opparbeidede rettigheter og er en trussel mot våre arbeidsplasser. Dagens omstillingsprosesser som ensidig fokuserer på kostnadsreduksjoner og trusler om nedbemanning skaper uro og utrygghet for de ansatte og et internt fokus i bedriftene. Finansforbundets klimaundersøkelse viser de ansattes vilje til å bidra til fornyelse og verdiskapning. Likevel opplever de ansatte at ledelsen mangler evne og vilje til å utnytte dette i hverdagen. Det bedriftene trenger er motiverte og trygge medarbeidere som synes det er gøy å yte for seg selv, sin bedrift og sine kunder. Finansforbundets Rettesnor sier at arbeidslivet skal være slik innrettet at det gir overskudd og skaper glede ved å lære og beherske nye oppgaver. Dette fordrer arbeidsgivere som tar sin viktigste ressurs alvorlig i både opp- og nedgangstider. Bedriftene kan gjøre dette offensivt gjennom involvering og kompetansehevning slik at de ansatte får eierskap til de endringsprosessene som er i gang og som vil komme i fremtiden. Finansforbundets landsmøte krever at endringer blir det trygge. Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, tlf. 924 44 889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker