Finansforbundet varsler punktstreik: FARE FOR STREIK I FORSIKRING 1. JUNI

Det er fare for streik i forsikring fra 1. juni. I et brev til Riksmeklingsmannen har Finansforbundet varslet plassoppsigelse for 6020 medlemmer i forsikringsselskaper med virkning fra 1. juni i år. – Vi har i første omgang valgt å si opp plassene til våre medlemmer i forsikring. Det er fordi vi først og fremst ønsker å ramme arbeidsgiverne og å begrense ulempene for folk flest, sier forbundsleder Jorunn Berland.

Brudd i forhandlingene Det var onsdag kveld at forhandlingene mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) brøt sammen. Finansforbundet ble møtt med en total avvisning av sitt hovedkrav; tariffesting av tjenestepensjoner og personalforsikringer for de ansatte. De finansansattes fagforbund valgte derfor å bryte forhandlingene. – Arbeidsgivere i bank og forsikring står fast ved at de ensidig skal kunne endre disse ordningene når de selv vil. Det kan vi ikke godta. Vi vil ha innflytelse på våre tjenestepensjoner og personalforsikringer og krever derfor tariffesting av disse ordningene, sier Berland.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner