Ikke svekk de ansattes tjenestepensjonsordninger

- Ikke svekk de ansattes tjenestepensjonsordninger Finansforbundets landsmøte tar på det sterkeste avstand fra det presset arbeidsgiverne har lagt på de ansattes tjenestepensjonsordninger. Dette kommer frem i en resolusjon vedtatt på Finansforbundets landsmøte som finner sted i disse dager. Uttalelsen er vedtatt med klar adresse til finansnæringens arbeidsgivere. De aller fleste ansatte i finansnæringen er omfattet av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. De siste årene har stadig flere arbeidsgivere presset på for å gå over til innskuddsbaserte pensjonsordninger hvor arbeidsgiverne selv blir stående uten risiko, mens de ansatte må bære hele risikoen for sine egne pensjoner. En slik vridning av pensjonsordningene fører til en økonomisk usikker pensjonisttilværelse for de ansatte. Finansforbundet støttet i sin tid at det ble åpnet for innskuddsbaserte pensjonsordninger. Dette ble gjort i solidaritet med de 900.000 arbeidstakerne som sto uten tjenestepensjonsordninger. Samtidig så forbundet at det her lå et interessant forretningsområde for arbeidsgiverne i finansnæringen . Takken de ansatte i dag får i flere bedrifter er en hån mot en samarbeids- og utviklingsfokusert fagforening innen finansnæringen. En svekkelse av tjenestepensjonsordningene innen finansnæringen er et alvorlig angrep på medlemmenes ansettelsesforhold. Finansforbundets landsmøte krever derfor på det sterkeste: - Ikke svekk de ansattes tjenestepensjonsordninger! Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, mobil: 92444889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav