Jorunn Berland valgt til ny leder i Finansforbundet

Jorunn Berland valgt til ny leder i Finansforbundet Jorunn Berland er valgt til ny leder i Finansforbundet etter en spennende valgduell på Finansforbundets landsmøte. Dette er første gang de finansansattes fagforening skal ledes av en kvinne. Jorunn Berland, som representerer Den norske Bank, har frem til 1. november vært 1. nestleder i Finansforbundet (YS). Da overtok hun som forbundsleder etter at daværende forbundsleder Dag Arne Kristensen gikk over i en lederstilling i DnB. Jorunn Berland har lang fartstid som styrerepresentant i forbundet. Med Berland har Finansforbundet ikke bare fått sin første kvinnelige leder, men også en erfaren fagforeningsleder. Berland ble utfordret til ledervervet av Liv Haug, hovedtillitsvalgt i Nordea, men vant valget med solid flertall. Siv Eggesvik, hovedtillitsvalgt i Sparebank1 Nord-Norge, ble valgt til 1. nestleder, mens Atle Bratås, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Hedmark, overtar som 2. nestleder. Som øvrige styremedlemmer ble følgende representanter valgt: Trond Christiansen, Vesta Forsikring, Ingjerd Skjeldrum, Gjensidige NOR, Vibeke Ulvin, Fokus Bank, Ole Morten Kristiansen, Nordlandsbanken, Per Hoffmann, DnB, Nina Smeby, Storebrand, Endre Jo Reite, Gjensidige NOR Sparebank, og Liv Irene Haug, Nordea, og Gunnar Mjåtvedt, Gjensidige NOR Forsikring. Som fast møtende varamedlemmer valgte landsmøtet følgende representanter: 1. Håkon Huseklepp, Vesta Forsikring, 2. Arild Lorentzen, If Skadeforsikring og 3. Tone Mattsson, Sparebanken 1. Vest Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, tlf. mobil: 92444889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker