La ansattefondene leve

- La ansattefondene leve Finansforbundets landsmøte krever at Finansdepartementet avklarer skatteposisjonen for ansattefond, som er opprettet for å sikre en rettferdig fordeling av verdiskapning og et langsiktig og stabilt nasjonalt eierskap i finansnæringen. Dette kommer frem i en resolusjon vedtatt på Finansforbundets landsmøte som finner sted i disse dager. Mange bedrifter i finansnæringen har opprettet såkalte ansattefond hvor styrene tilfører fondene midler, slik at fondene kan kjøpe aksjer i bedriften. Avkastningen av fondene og eierandelene i fondene tilfaller den enkelte ansatte når vedkommende slutter i bedriften. Ordningen er lik for alle ansatte og kan sees som et supplement eller alternativ til bonuser. Denne ordningen hadde vært attraktiv og fornuftig for bedriftene, samfunnet og de ansatte hvis politikerne hadde ønsket å legge forholdene til rette. Ingenting tyder på at en slik vilje er tilstede. I løpet av de siste årene har Finansforbundet sett at stadig flere bedrifter enten oppløser eller fryser ansattefondene. Dette innebærer at arbeidstakerne får en mindre andel av verdiskapingen i bedriftene, og at norsk finansnæring mister en langsiktig og nasjonal eier. Finansforbundet krever at Finansdepartementet snarest tar tak i saken og fremmer et forslag for Stortinget som muliggjør fortsatt sterke og attraktive ansattefond! Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, mobil: 92444889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav