Ransofrene sviktes

117 ansatte i norske banker har opplevd ran på arbeidsplassen de siste fem årene, men bare en håndfull har fått erstatning. Minst 12 personer har fått psykiske senskader som følge av ranet, men mørketallene er langt høyere. Det viser en undersøkelse gjennomført av Finansforbundets medlemsmagasin Finansfokus.

Undersøkelsen avslører også at det er høyst ulik praksis i bankene om bankran blir meldt som yrkesskade til Nav og Arbeidstilsynet. Av de 29 bankranene som er begått de siste fem årene, ble bare 15 meldt som yrkesskade.

Landets fremste ekspert på psykiske senskader hos ransofre, professor Roald Bjørklund feller en hard dom over bankens ransoppfølging. Han er sterkt kritisk til at bankene ikke forbereder de ansatte bedre på hvilke skader de kan få som følge av et ran. Ofte blir ransofrene overlatt til seg selv og sin egen skjebne.

Advokat Pål Behrens i Finansforbundet har i en årrekke kjempet for å øke størrelsen på erstatningen til ransofre. – Det lave erstatningsnivået er en hån mot de ansatte som har opplevd et bankran og et helt feil signal til potensielle gjerningsmenn, sier Behrens til Finansfokus.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker