Ta likestilling på alvor

- Ta likestilling på alvor Finansforbundets landsmøte krever at bedriftene i finansnæringen må ta likestilling mellom kjønnene på alvor! Dette kommer frem i en resolusjon vedtatt på Finansforbundets landsmøte som finner sted i disse dager. Uttalelsen er vedtatt med klar adresse til Finansnæringens Arbeidsgiverforening og dens medlemsbedrifter. I finansnæringen, som i store deler av resten av arbeidslivet, har man i for liten grad greid å gjennomføre en reell likestilling. Dette gir seg uttrykk på minst to forskjellige måter. Kvinner tjener mindre enn menn og er dårligere representert i ledende stillinger enn menn. Dette er uakseptabelt! Kvinner utgjør flertallet i finansnæringen, likevel er kvinnene systematisk underrepresentert i ledende stillinger og tjener mindre enn menn det er naturlig å sammenligne seg med. Dette må ta slutt! Finansforbundet utfordrer bedriftene til å organiserer sin virksomhet slik at det er mulig å kombinere lederstillinger med et aktivt privatliv og at belønningssystemene er utformet slik at kjønn ikke blir avgjørende for den lønnen den enkelte mottar. Kontaktperson: Forbundsleder Jorunn Berland, mobil: 924 44 889 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00050/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00050/wkr0003.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav