TARIFFOPPGJØRET 2006: Krever 1,5 % til fordeling pr. 1. mai

Finansforbundet har i dag fremmet krav om et generelt tillegg på 1,5 % til fordeling pr. 1. mai 2006 for ansatte i bank og forsikring. Profilen på kravet vil bli konkretisert på et senere tidspunkt. Dette innebærer at noen vil kunne få mer enn 1,5 %, mens andre vil kunne få mindre.

Finansforbundet ønsker å få arbeidsgivernes tilbakemeldinger på de samlede kravene før profilen på det økonomiske kravet presenteres. Tariffesting av tjenestepensjonsordningene i næringen er et hovedkrav i årets tariffoppgjør. - Finansnæringen leverer gode resultater for tiden. Dette innebærer at det er solid lønnsevne hos arbeidsgiverne - noe som bør komme alle ansatte til gode, sier forbundsleder Jorunn Berland i en kommentar.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner