8 av 10 kvinner bruker SMS

Den typiske SMS-brukeren er en kvinne med lang utdannelse og jobb i sosial - og helsesektoren.

Markedsanalyseinstituttet In-Fact har gjennomført en undersøkelse om nordmenns SMS-bruk på oppdrag fra Findexa, utgiveren av merkevarer som Telefonkatalogen, Gule Sider, Ditt Distrikt og Bedriftskatalogen BizKit. - Den typiske SMS-brukeren er en kvinne med lang utdannelse som jobber i sosial- og helsesektoren. Det stemmer dårlig med myten om at SMS er et ungdomsfenomen, sier kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri. Flere kvinner enn menn Hele 83 prosent av kvinnene bruker SMS, mens 72 prosent av mennene gjør det. Det er særlig de med høyere utdanning som bruker SMS, og jo høyere utdanning – jo mer bruk. Mer enn ni av ti innen helse- og sosialsektoren bruker SMS. Tallet er nesten like høyt for ingeniørene. 60 prosent av de arbeidsledige bruker SMS og er dermed den samfunsgruppen som i minst grad bruker dette kommunikasjonsmidlet. Jo eldre vi blir, jo mindre bruker vi SMS. Likevel sender 43 prosent av de over 60 år tekstmeldinger. Nytte er viktig - 60 prosent av befolkningen bruker SMS til nummeropplysning. Det er særlig de med universitets- og høyskoleutdanning som vurderer slike søk som nyttige, og kvinner i sterkere grad enn menn. Nummersøk på SMS er en av SMS-tjenestene som er i kraftigst vekst. Bare fra vårparten til sommermånedene økte nummersøk på 1880 med hele 36 prosent, sier Lid Uribarri.