Priskrig gir eksplosiv vekst til 1880

Priskrig gir eksplosiv vekst til 1880 Etter at Telefonkatalogen™ 1880 kjørte i gang en kampanje for å skape bevissthet rundt priskrigen blant opplysningsaktørene opplevde selskapet en økning i trafikken på 15 prosent i løpet av to uker. Manuelle opplysningstjenester har generelt blitt oppfattet som dyre tjenester, med få prisvariasjoner mellom de ulike leverandørene. - Mange har lagt merke til at 1881 økte samtaleprisen med 21% og sett-over prisen med 60% i desember. Priskrigen ga oss en økning i henvendelser på hele 15 prosent bare i løpet av årets to første uker. Dette beviser at nordmenn er prisbevisste, også når det gjelder manuell nummeropplysning, forteller adm. direktør i 1880 Nummeropplysning, Roar Johansen. Tar du en samtale til 1880 med ett minutts varighet og ber om Sett Over-tjeneste og gratis SMS koster det deg 50 prosent mindre enn om du ringer til 1881. Oppsiktsvekkende vekst Nordmenns bruk av manuelle opplysningstjenester varierer noe fra år til år, men holder seg relativt stabil. Derfor er økningen på 15 prosent i løpet av to uker oppsiktsvekkende. - Vi er svært fornøyde med økningen på 15 prosent. Den henger nok noe sammen med reklamekampanjen vi har kjørt i år, og forventer at veksten blir noe lavere når kampanjen avsluttes. Likevel føler vi oss veldig sikre på at vi totalt sett har fått økt kundemassen vår betraktelig. Og det er gøy å konstantere at nordmenn verdsetter det når en aktør velger å holde prisene når konkurrentene øker, sier Johansen. Flest ringer på dagtid 80 prosent av henvendelsene til Telefonkatalogen 1880 kommer mellom kl 7 og 17. For hele døgnet – og året – sett under ett er fordelingen mellom etterspørsler etter bedrifter/offentlige etater og privatpersoner omtrent likt fordelt. På dagtid spør flest etter bedrifter og offentlige etater, på kveldene er det flest privatpersoner. Samtidig spør flere etter pizzaleverandører, restauranter og taxi. Mange vil bli satt over Omtrent 40 prosent av de som ringer inn til 1880 benytter seg av Sett Over-tjenesten. Som eneste opplysningsaktør tilbyr også Telefonkatalogen 1880 gratis SMS med nummeret. Dette er noe circa 28 prosent benytter seg av. Tallet øker jevnt etter hvert som tjenesten blir mer kjent. Mer informasjon: Roar Johansen, adm. direktør for Telefonkatalogen 1880, mob. 934 35 888 Willy Martinsen, informasjonskonsulent, Findexa. Mob. 909 65 254 Om Telefonkatalogen™ 1880 Telefonkatalogen™ 1880 drives av 1880 Nummeropplysning AS, som er et heleid datterselskap av Findexa AS. Findexa AS gir ut merkevarene Telefonkatalogen™, Gule Sider®, Ditt Distrikt® og Proff®. Selskapet er et av Norges største selskaper innen media- og informasjonsvirksomhet. Bedriften har en sterk stilling innen områdene bruker- og annonsørbetalte kataloger, databaseformidling og elektroniske medieprodukter. I 2004 hadde selskapet en omsetning på 1,6 milliarder kroner. Selskapet har 900 ansatte. 1880 Nummeropplysning har sitt hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Kristiansand, i Grimstad og på Flisa. Selskapet har ca. 170 ansatte. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner