Unge menn bruker papirkatalogen Gule Sider® stadig oftere

Antallet daglige brukere av papirkatalogen Gule Sider® har økt med over 11 prosent på få måneder. Det er særlig yngre menn som bruker katalogen hyppigere.

Nordmenn har omfavnet Internett, SMS og andre elektroniske media. Tross begeistringen for disse informasjonskanalene, øker antallet brukere av Gule Sider på papir markant. - Målinger utført av TNS Gallup* viser at antallet daglige brukere av Gule Sider på papir har økt med 11,4 prosent fra årets første til andre kvartal. Dette utgjør i overkant av 15 000 flere brukere. Målt i forhold til andre kvartal i 2003 har antallet daglige brukere økt med hele 40 000. Vi synes det er svært hyggelig at papirkatalogen brukes stadig oftere, sier Findexas kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri. Størst vekst blant unge menn Den største økningen i daglig bruk er blant unge menn. I aldersgruppen 20 – 29 år har antallet daglige brukere økt med 15,5 prosent fra første kvartal. Når det gjelder kvinner er den største veksten i aldersgruppen 50-59 der økningen har vært på 14,9 prosent. Totalt er 53,3 prosent av brukerne menn, mens 46,7 prosent er kvinner. Ulikt bruksmønster - Det er nok flere årsaker til økningen. Mens Gule Sider på Internett brukes til mer konkrete og umiddelbare kjøpsbehov, bruker man gjerne papirkatalogen når man skal ta avgjørelser hvor man trenger mer tid og vil ha oversikt over flere leverandører av varer og tjenester. Et eksempel på dette er at to av de mest brukte bransjene blant unge det siste kvartalet er bryllupsklær og eiendomsmegling. Dessuten tyder mye på at yngre mennesker bruker mer penger på seg selv enn tidligere. 98 prosent av nordmenn kjenner til Gule Sider, og dermed er katalogen et naturlig sted å finne de varer og tjenester de søker, sier Uribarri. * TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse.