Finn.no vant frem i lagmannsretten: Forbudet mot Notar-søk i Finn.no database opprettholdes

Pressemelding Finn.no vant frem i lagmannsretten: Forbudet mot Notar-søk i Finn.no database opprettholdes 03.02.2005 – Finn.no, som er Norges største markedsplass på Internett, har i en enstemmig dom fått full støtte fra Frostating lagmannsrett i kravet om midlertidig forføyning mot Notars søketjeneste. Forføyningen innebærer at Notar forbys å tilby søk fra Finn.nos database og forbys å bruke Finns varemerke. Saken gjelder snylting på andres databaser og investeringer. – Kjennelsen fra lagmannsretten har betydning utover dette konkrete saksforholdet. Lagmannsretten slår fast at investeringer, innsats og opphavsrett er vernet også på Internett. Det ligger i sakens kjerne at uten et slikt vern ville det ikke være mulig å drive kommersielle tjenester på Internett, sier Halvor Manshaus som er advokat i advokatfirmaet Schjødt og som representerer Finn.no. – Kjennelsen betyr at fremtidige investeringer og videreutvikling av Finn.no fortsatt vil komme brukerne våre til gode. Vi er fornøyde med at lagmannsretten har sett det prinsipielle i saken, sier Endre Kolbjørnsen som er adm. direktør i Finn Eiendom AS. Bakgrunnen for saken var Notars introduksjon av en egen søketjeneste for boliger på Internett. Notars søketjeneste søkte tilsynelatende blant mange alternativer, mens det kun var salgsprospekter fra Notar som ble vist brukeren. Notar hevdet å levere det største boligsøket i Norge, mens realiteten var at tjenesten bygget på videre henvisninger til Finn. – Etter Finns oppfatning var dette i strid med god forretningsskikk, noe også lagmannsretten legger til grunn, sier Halvor Manshaus. Lagmannsretten har i kjennelsen fremhevet at Notars søketjeneste ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som Finn forutsetter ved ordinære søk. Videre har lagmannsretten lagt til grunn at Finns varemerke står som kvalitetsstempel på Finns tjeneste, og ikke kan brukes av Notars tjeneste. Retten konkluderer med at Notars virksomhet er i strid med ”god forretningsskikk”. Notar har hevdet for både tingretten og lagmannsretten at markedsføringen av tjenesten var avsluttet. Dette har i begge tilfeller vist seg ikke å stemme. Notar har likevel sagt seg villig til ikke å kalle seg ”størst på boligsøk”, slik at lagmannsretten ikke måtte ta stilling til dette spørsmålet, der tingretten tidligere hadde gitt Finn medhold. – Lagmannsrettens avgjørelse bygger på kjennelsen fra tingretten der det var to fulle dager med forhandlinger, samt at det var forhandlinger også for lagmannsretten. Under rettsforhandlingene har det vært innspill fra både teknisk sakkyndige og jusprofessorer. – Her foreligger det altså en grundig vurdering fra lagmannsretten og tingretten, sier Halvor Manshaus. – Avgjørelsen har positive virkning for alle seriøse aktører som opptrer på Internett, men særlig viktig er det at vernet for databaser, oppslagsverk og andre nytte-tjenester med dette holdes i hevd. Ytterligere informasjon: Endre Kolbjørnsen, adm. direktør i Finn.no Eiendom, mobil 970 90 493, E-post: endre@finn.no Halvor Manshaus, advokat i advokatfirmaet Schjødt, representant for Finn.no AS og Finn Eiendom AS , e-post: halvor@schjodt.no, telefon: 22 01 88 00, mobil 900 68 277 Fakta om Finn.no FINN.no AS er et eget Internett-selskap som eies av de fem største regionsavisene i Norge; Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. I tillegg har vi knyttet til oss avisene i Nord-Norgesamkjøringen, samt Trønder-avisa. Finn.no har 50 ansatte og holder til i Grensen i Oslo Sentrum. Tjenesten er Norges største markedsplass innenfor bil, jobb, eiendom, båt og torget, med både størst utvalg av annonser og flest brukere. Selskapet omsatte for 173 millioner i 2004 og fikk et resultat på 70 millioner kroner. Selskapet bruker betydelige summer på å ligge i front innen teknologiutvikling på søkbare tjenester på internett. Selskapet har vært en pioner innen dette området siden Internett interessen tok av for få år siden. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=77089&fn=wkr0001.pdf Kjennelse http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=2187&lang=NO Endre Kolbjørnsen adm. direktør i FINN.no Eiendom.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker