Felles ledelse i Host Hoteleiendom og First Hotels

Det er fra i dag opprettet en felles konsernledergruppe for First Hotels og Host Hoteleiendom. Samtidig er det foretatt noen få operative endringer i hotellorganisasjonen. ”I et særdeles utfordrende hotellmarked, der vi nå ser tydelige tegn på en økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, ønsker vi å være best mulig rustet til å foreta nødvendige grep for å styrke vår posisjon i Skandinavia” sier Asmund Haare, styreformann og hovedaksjonær i begge selskaper. ”Ved å samordne ledelsen i Host og First vil vi være bedre i stand til å utnytte ressursene og verdiene i selskapene på en mer effektiv måte. Det vil gi større tyngde og besluttsomhet i gjennomføringen av våre ambisiøse planer. Samtidig vil forsterke vårt fokus på merkevaren First Hotels og den daglige serviceleveransen overfor våre gjester” sier Haare. Ledergruppen i First Hotels / Host Hoteleiendom vil derved bestå av følgende personer: • Asmund Haare, adm. direktør • Knut Hundhammer, viseadm. direktør / CFO • Torgeir Flatjord, salg- og markedsdirektør • Karim Nielsen, driftsdirektør (midlertidig) • Olle Johansson, teknisk direktør • Petter Hatlem, kommersiell direktør - eiendom Som følge av endringene i lederstrukturen i First Hotels, har nåværende administrerende direktør for hotellselskapet, Daniel Stenbäck, valgt å fratre sin stilling og forlater samtidig First Hotels, noe Asmund Haare beklager. ”Daniel har vært en trofast medarbeider i mange år, og jeg skulle gjerne hatt han med videre. Daniel valgte dessverre å forlate selskapet, ” sier Haare i en kommentar. Inntil stillingen som driftsdirektør er permanent besatt, vil Karim Nielsen fungere i rollen i tillegg til sin funksjon som landssjef i Danmark. Forøvrig vil de juridiske selskaper opprettholdes som idag. First Hotels er, med nærmere 60 hotell i Sverige, Danmark og Norge, en av de ledende hotellkjeder i Skandinavia. Host Hoteleiendom eier 18 av disse. For mer informasjon: Asmund Haare, Adm.dir. – mobil +47 97 57 71 81 Knut Hundhammer, Viseadm.dir. – mobil 90 16 52 99 Oslo, 27. januar 2005

Dokumenter og linker