Folkia har ansatt Magnus Sjögren som Head of Compliance

Folkia har forsterket organisasjonen med en ny Head of Compliance, Magnus Sjögren, som begynte i selskapet 1. juli 2010. Magnus kommer fra Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors, der han jobbet med compliance-spørsmål og juridiske spørsmål relatert til kredittyting, IT og datasikkerhet. Fra tidligere har han også erfaring som advokat fra advokatfirmaet Vinge i Stockholm, der han jobbet fra 2001 til 2006, og før det som jurist ved Förvaltningsrätten i Stockholm. I tillegg har han vært selskapsjurist i et nystartet IT-foretak. Magnus har siden 2007 vært medlem av den internasjonale advokatorganisasjonen (IBA) med særlig fokus på bank og finans samt spørsmål om anti-korrupsjon og hvitvasking av penger.

- Vi har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder compliance-spørsmål, sier administrerende direktør i Folkia, Per Spångberg. – Personlig er jeg derfor veldig glad for at vi har klart å rekruttere Magnus til Folkia. Han har akkurat den bakgrunnen fra finansiell virksomhet, myndigheter, advokatkontorer og IT-området som vi trenger. Magnus vil bygge videre på vårt kontaktnett i de landene vi opererer i, slik at vi fortsatt kan ligge i forkant når det gjelder overholdelse av lover og forskrifter, samt holde høyest mulig etisk nivå på alt vi gjør, ikke minst i kommunikasjonen med våre kunder.

Stillingen som Head of Compliance er isolert fra bedriftsorganisasjonen. Magnus får et overgripende ansvar som blant annet innebærer å

- sikre at Folkia følger de lover og regler som styrer virksomheten

-  følge meg på utviklingen innenfor området samt identifisere, evaluere og rapportere om compliance-risikoer til styre, kontrollkomité og bedriftsledelse

- holde kontakt med tilsynsmyndigheter

-  utarbeide interne retningslinjer og sikre at alle medarbeidere er kjent med og følger gjeldende retningslinjer og regler

-  gjennomføre opplæring internt

– Folkia er et ungt selskap med sterkt kundefokus og en ambisiøs plan for videre vekst. Dette er en unik mulighet for meg til å bygge opp en compliance-funksjon fra grunnen av i praksis, sier Magnus. – For et finansieringsselskap som opererer på forbrukerområdet i Norden og Baltikum under tilsyn av Finanstilsynet, Datatilsynet, Forbrukerombudet og tilsvarende myndigheter på andre markeder, omfatter compliance stort sett hele virksomheten. Grunnlaget er lagt, men oppgaven å implementere og ytterligere øke bevisstheten om disse spørsmålene i et bredere perspektiv, er veldig inspirerende.

For spørsmål:

Charlotta Malm, kommunikasjonssjef Folkia AS Norge, filial Sverige, +46 (0)70 775 3133

Folkia er et norsk kreditt- og finansieringsselskap med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Estland. Selskapet ble grunnlagt i 2006 og har vokst raskt. Omsetningen i 2009 var 109 millioner norske kroner og antall kunder cirka 150 000. Folkias hovedkontor ligger i Oslo, mens de fleste av de cirka 35 medarbeiderne holder til på kontoret i Stockholm. Folkias organisasjon omfatter blant annet jus, IT, marked, kommunikasjon og kreditt. Selskapet har egen kundetjeneste med cirka ti medarbeidere. Selskapet planlegger å introdusere en rekke nye tjenester med fokus på å gjøre kundenes hverdagsøkonomi lettere. Mer informasjon finner du på folkia.no.

Tags: