Ford: Think-biler fra USA til Norge

Ford: Think-biler fra USA til Norge (Oslo, 16. September 2004) På en felles pressekonferanse med samferdselsminister Torild Skogsholm i formiddag, opplyste Ford at man vil importere inntil 300 tre år gamle Think City batteridrevne kjøretøyer fra USA og diverse andre europeiske land for eksklusivt videresalg i Norge. Bilene vil begynne å ankomme Norge mot slutten av året, og de som kan oppgraderes til en akseptabel standard vil bli solgt gjennom utvalgte norske Ford-forhandlere. Think City-bilene er produsert av Think Nordic på Aurskog som den gang var eid av Ford Motor Company. I USA har de siden 2001 utgjort en evalueringsflåte i et tre-årig leasingprogram for amerikanske kunder, hovedsakelig i California. Bilene skulle i utgangspunktet demonteres i USA etter at den tre-årige testperioden var over, fordi de amerikanske veimyndighetenes kjøretillatelse omfattet et strengt krav om at kjøretøyene skulle fjernes fra trafikken etter utløp av tillatelsen. Som svar på en direkte appell fra samferdselsminister Skogsholm, og med et generøst tilbud om gratis transport fra det globale shipping- og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen, har Ford vært i stand til å redusere de økonomiske og tekniske utfordringene som til nå har forhindret retur av disse bilene til Norge. - Denne flåten med unike biler har virkelig fanget folks interesse, sa Ingvar Sviggum, visepresident i Ford Europa. - Vi er svært glade over at vi har funnet en finansielt bærekraftig måte å tilby disse spesielle bilene i Norge, og at vi samtidig kan holde fast ved vår topprioritering av produktkvalitet og kundetilfredshet. Dette er gjort mulig med hjelp av statsråd Skogsholm, Wallenius Wilhelmsen og en rekke Ford-ansatte over hele verden som med engasjement har kastet seg inn i dette prosjektet, la Sviggum til. - Vi er engasjert i en rekke miljøinitiativer for å skape renere transportmuligheter for fremtiden. Ford er en viktig global kunde for oss, og vi er meget glade for at vi i samarbeid med Ford kan bidra til å nå dette målet, sa administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, Nils P. Dyvik. Når bilene leveres av Wallenius Wilhelmsen til Norge, vil bilenes batteridrevne drivverk og sikkerhetsutstyr bli grundig gjennomgått av ingeniører fra Fords forsknings- og utviklingssenter i Aachen, Tyskland. Biler som tilfredsstiller kravene til resalg, vil bli overhalt og oppgradert, blant annet ved å erstatte det elektriske støpselet med europeisk standard, og overgang til et metrisk instrumentpanel. Sluttprisen på bilene vil være avhengig av i hvilket omfang bilene trenger overhaling for å gjøre dem akseptable for resalg. - Kundene bør være oppmerksomme på at dette er brukte biler og at det fremdeles er mye vi ikke vet om hva disse bilene og deres enestående drivverk vil tåle. Imidlertid er interessen for disse unike bilene så stor i Norge at vi føler oss forpliktet til å gjøre alt vi kan for å få dette programmet til å fungere, sa Sviggum. På slutten av 1990-tallet var Ford den eneste av de store bilprodusentene med investeringer i et enestående merke - Think - som var dedikert til forskning, utvikling, produksjon og salg av batteridrevne, utslippsfrie kjøretøyer. Med støtte fra den norske regjering etablerte Ford Think-fabrikken på Aurskog, hvor den første generasjonen Think City-biler ble produsert. Bilene hadde imidlertid begrenset appell i massemarkedet på grunn av begrenset aksjonsradius, ytelse og lastekapasitet. I 2002 valgte Ford derfor å konsentrere sin innsats om mer lovende langsiktige teknologier for reduksjon, og til slutt eliminasjon, av utslipp, - inkludert hybrider, alternativ energi, hydrogenbaserte forbrenningsmotorer og brenselsceller. Ford solgte Think Nordic til KamKorp i januar 2003. For ytterligere informasjon: Jan Johansson Ford Norge Telefon + 47 66 997 223 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner