Førdefestivalen selde 14000 billettar

Snakkisen Liu Fang

-Førdefestivalen har som mål å få folk til å oppsøkje konsertar med musikarar dei knapt veit kven er, og vi syns vi har lukkast, når den store snakkisen etter opningskonserten er den kinesiske pipa-dronninga Liu Fang, seier Bjørkum. Konserten hennar i Haarkousalen var sjølvsagt smekkfull, og det var heilt sikkert mange som gjerne skulle vore der, men ikkje kom inn. Liu Fang spelte tårene fram hos publikum, og etter konserten var ho storleg imponert over måten ho vart teken imot på i Førde. Sjølv om Liu Fang bur i Kanada, måtte ho til Førde for å bli oppdaga av den største kanadiske avisa, Toronto Star. Journalist John Goddard sin første artikkel frå Førde vart nemleg den om Liu Fang, som ingen av oss gløymer med det første.

Suksess gjev utfordringar

Festivaldirektøren og resten av staben har brukt dei tre siste dagane til å oppsummere og rydde, men er snart klare for ein lengre vel fortent ferie. –Vi har jobba hardt og mykje alle saman, og før vi kan gå i gang med nye idear for alvor, er det viktig at vi får tømt hovudet, og lada opp skikkeleg. No skal vi suge på karamellen, nyte alle dei flotte minna vi har gjeve oss sjølve, artistar og publikum, og ikkje minst skal vi lese alt det som pressa i inn og utland skriv om oss, seier Bjørkum , og er fullt klar over at festivalen sin suksess i år, gjev store utfordringar for planlegginga av neste års internasjonale fest i førde. Men ho forsikrar at ho gledar seg til å ønskje folk velkomne til Førde igjen 5.-8. juli i 2012!

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er ein av Norges knutepunktfestivalar og Skandinavias største festival for akustisk verdsmusikk.  Omlag 300 artistar frå heile verda vert presentert gjennom 80 ulike festivalarrangement til 25-30 000 besøkande kvart år.  Festivalen vert dekka av nasjonal og internasjonal presse.  HKH Kronprinsesse Mette-Marit er festivalens høge beskyttar.  7.-10.. jui 2011 vert festivalen arrangert for 22. gong.  Programinformasjon og andre opplysningar på www.fordefestival.no

Tags:

Om oss

Verda kjem til Førde! Førdefestivalen er ein smeltedigel for musikk og kultur frå heile verda. I 21 år har internasjonale folkemusikktradisjonar stått i sentrum for det største fleirkulturelle musikkarrangementet i landet. Målet er å tilby artistar publikum ikkje kan høyre på andre festivalar og legge tilhøve best mogeleg til rette for magiske møte mellom musikarar og publikum. Alt om festivalen: www.fordefestival.no - www.myspace.com/fordefestival FAKTA Førdefestivalen vart første gong arrangert i 1990. Sidan den gong har over 4000 artistar frå heile verda stått på scena i Førde. Festivalen er det største fleirkulturelle musikkarrangementet i landet. I løpet av fire dagar blir det arrangert meir enn 80 programpunkt: Konsertar, kurs, gatekonsertar, opptog. I eit variert program blir det fokusert på den autentiske, ekte folkemusikktradisjonen, slik vi finn den i alle kulturar verda over. Kvart år har eit tema; ”Musikk langs Silkevegen”, ”Den keltiske familie”, ”Afrikanske røter”, ”Saludos del Caribe!”, ”Emotions Francaises”, ”Dialog” , ”World Voices”. I 2010 er temaet ”FRIDOM og undertrykking” Norsk og nordisk tradisjonsmusikk står også sentralt i programmet.

Abonner

Multimedia

Multimedia