For mange på sommer-dekk om vinteren

For mange på sommer-dekk om vinteren Alt for mange bilister kjører med sommerdekk på vinteren, hevder Olav Alstad, leder i skadeoppgjør i If Skadeforsikring, tidligere Storebrand. Hver femte bil som var innblandet i trafikkuhell i perioden november 98 til mai 99 var utstyrt med sommerdekk. Av bortimot 37.000 trafikkskader som Storebrand, nå If Skadeforsikring, fikk meldt inn i den aktuelle vinterperioden i 98/99 representerte sommerdekkutrustede biler tilsammen 7000 skader med et samlet erstatningsomfang på 160 millioner kroner. Høy gjennomsnittsskade Også midtvinters er det mange, spesielt langs kysten i de sørligste deler av landet, som kjører med sommerdekk. Når biler med sommerdekk påføres skader om vinteren blir skadene langt mer omfattende enn på biler med vinterdekk. I perioden desember 98 - mars 99 ble det i Oslo meldt inn i overkant av 10.000 trafikkskader til Storebrand. For de mer enn 400 kjøretøyene som her var utstyrt med sommerdekk, utgjorde skadene tilsammen 12 millioner kroner. Gjenomsnittsskaden for disse var på hele 27.500 kroner, skyhøyt over gjennomsnittet for alle trafikkskadene som var på 17.400 kroner. - Det er overraskende at så mange bilister kjører med sommerdekk og spesielt når dette skjer i områder av landet som normalt har meget vekslende vintervær. Når gjennomsnittsskaden for sommerdekkbilistene på vinterføre ligger omkring 10.000 kroner høyere pr. skade enn for dem som kjører på vinterdekk, er det her tale om mange alvorlige skadesaker, sier Olav Alstad i If Skadeforsikring. Redusert erstatning Bilister som kjører med dekk som ikke er tilpasset kjøreforholdene kan risikere at erstatningen over kaskodekningen blir redusert eller bortfaller. Kriteriene som ligger til gunn for en slik reaksjon er om det er utvist grov uaktsomhet og om det er årsakssammenheng mellom dekkutrustningen og uhellet. Dette blir vurdert fra sak til sak. En person som har utvist grov uaktsomhet kan også risikere å måtte erstatte skader som vedkommende har forårsaket på for eksempel andre biler eller personer (regress). Den som kjører på sommerdekk om vinteren, med det skiftende været vi har de fleste steder i landet, representerer en stor risiko for seg selv og andre. Er uhellet ute kan det hele bli en dyr affære i forhold til å spare penger på ikke å kjøpe nye dekk, sier Alstad. Oslo 27. mars 2000 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad. Tlf.: 22 31 57 57 Mobiltlf.: 92 82 62 55 Pressetalskvinne Emma Elisabeth Vennesland. Tlf.: 22 31 12 58, Mobiltlf.: 92 89 37 19 If Skadeforsikring er det største forsikringsselskapet i Norden med mer enn 3 millioner kunder. If Skadeforsikring eies av Storebrand, Skandia og Pohjola. Selskapet har til sammen 5400 ansatte i de nordiske land og en årlig premieinntekt på 22 milliarder kroner. If Skadeforsikring har en markedsandel i Norden på om lag 20 prosent. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00510/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker