if... gjennomfores med full kraft

if... gjennomføres med full kraft -Avtalen som er inngått mellom Pohjola, Skandia og Storebrand om å slå sammen selskapenes skadeforsikringer i et felles nordisk selskap - If - gjennomføres med full kraft, sier konsernsjef Bo Ingemarson i If. Det interne integrasjonsarbeidet gjennomføres nå i Danmark, Finland, Norge og Sverige i samsvar med de planer om en nordisk strategi som Ifs eiere i fellesskap har besluttet. If har fått de tillatelser som kreves for sin virksomhet i Danmark, Norge og Sverige. Også EU-kommisjonen har godkjent etableringen av If. Skandia og Storebrand har allerede gjennomført sammenslutningen av sine respektive skadeforsikringsvirksomheter. 31. mars startet en bred markedslansering av If i Norge, Sverige og Danmark. I Finland er lanseringen av selskapet utsatt i påvente av godkennelse hos de finske myndighetene. 1. februar i år fikk Pohjola nytt styre og ledelse. Disse har ønsket ytterligere tid for å sette seg inn i forretningen og avtalen. Pohjolas styre har ved generalforsamlingen 10. april meddelt at de vil legge frem resultatet av sin utredning ved en generalforsamling den 12. mai. - Vi beklager den usikkerhet som denne ytterligere forsinkelsen forårsaker for våre kunder og medarbeidere i Finland. Vi regner likevel med at den finske tillatelsen innvilges tett opptil Pohjolas generalforsamling i mai, sier Bo Ingemarson. Stockholm, Helsingfors, København, Oslo For ytterligere informasjon: Helena Dyrssen, +46 8 788 2335, mobil +46 70 5292335. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01110/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker