If selger sjø- og energivirksomheten for 230 millioner kroner til

If selger sjø- og energivirksomheten for 230 millioner kroner til norske Assuranceforeningen Gard If Skadeförsäkring AB (publ) har inngått avtale om salg av forretningsområdet Sjø og Energi til Gard Marine & Energy, et nyetablert selskap som eies av If og den norske Assuranceforeningen Gard sammen. Salgsprisen utgjør 230 MSEK (30 MUSD). Gjennom salget rendyrker If sin virksomhet og reduserer hoveddelen av risikoeksponeringen mot sjø og energisegmentet. Salget frigjør kapital og If-konsernets konsolideringsgrad øker med ca. 3,5 prosentenheter. Egenkapitalen i det nye selskapet vil utgjøre 1 460 MSEK (190 MUSD).Totalt foretar If et kapitaltilskudd på 615 MSEK (80 MUSD) og tegner et ansvarlig lån på 115 MSEK (15 MUSD) i det nye selskapet Gard Marine & Energy. Ifs eierandel blir innledningsvis 42 prosent men vil gradvis bli redusert i henhold til avtalen med Assuranceforeningen Gard. Investeringen i selskapet vil inngå som en finansiell plassering i Ifs aksjeportefølje. Avtalens gjennomføring forutsetter godkjenning fra relevante myndigheter. "Vi konsentrerer forsikringsvirksomheten til våre kjernevirksomheter i Norden og Baltikum og forbedrer stabiliteten i vår portefølje gjennom dette salget", sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i If. "Gjennom et samlet tilbud fra Gard Services får sjø- og energivirksomhetens kunder bedre forutsetninger til langsiktig å dra nytte av Gards spesialkompetanse", fortsetter han. Ifs sjø-. og energiportefølje, som opprinnelig stammer fra Storebrand, Vesta og Sampo er blitt administrert av Gard Services AS. Forretningsområdet utgjør ca. 5 prosent av Ifs totale portefølje og brutto premieinntekter var 2509 MSEK for driftsåret 2002. Virksomheten hadde et teknisk resultat per halvårsskiftet 2003 på -71 MSEK og totalkostnadsprosenten var 116,6 prosent. Markedet for sjø- og energiforsikring er spesialisert med et fåtall internasjonale aktører. Det nyetablerte selskapet blir en av markedslederne med en kapitalisering som sikrer en A-rating fra ledende ratinginstitutt. Torbjörn Magnusson, adm. dir. og konsernsjef +46 8 788 11 07 Caroline Rosén, Sjef IR + 46 70 589 00 37, +46 70 589 00 37 Jack Frostad, Informasjonsdirektør +47 928 262 55 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00380/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker