Mobil i bil kan koste flesk

Mobil i bil kan koste flesk Det er nå flere mobiltelefoner enn biler i Norge. Totalt er det over 2,8 millioner kjøretøyer på norske veier, og i de fleste finnes det nok også en mobiltelefon. Fra 15. mars innføres det forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Skal du bruke mobiltelefonen mens du kjører bil, skal telefonen være plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i bilen. Holderen skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig. Er holderen en integrert del av kjøretøyets originalinnredning, vil denne kunne benyttes. Det finnes en rekke ulike løsninger for å gjøre moibiltelefonen håndfri. Fra de enkleste som koster noen få hundrelapper, til de mer avanserte som krever installering. Disse kommer fort opp i noen tusen kroner. Grovt uaktsomt - Det er lett å miste oppmerksomheten i trafikken, spesielt når en skal ringe fra en mobiltelefon. Vi har en rekke eksempler på ulykker som direkte har vært forårsaket av uvettig bruk av mobiltelefon mens en kjører bil, sier Olav Alstad, leder i skadeoppgjør i If Skadeforsikring, tidligere Storebrand. - Ved grov uaktsomhet kan den uheldige bilist risikere å stå igjen med et stort økonomisk tap ved at erstatningen kan bli redusert eller falle helt bort. Selv med bruk av håndfrie mobiltelefoner må en bruke fornuft. Det finnes en rekke situasjoner, f.eks tett bytrafikk, hvor sjåførens konsentrasjon fullt og helt bør være rettet mot kjøringen. Tekstmeldinger - Bruk av tekstmeldinger under kjøring er heller ikke tillatt, sier Alstad. Forskriftene til det nye forbudet omfatter også bruk av tekstmeldinger. For hvordan skal en sjåfør kunne lese en tekstmedling på mobiltelefonens lille skjerm når denne står fastmontert på dashbordet, spør Alstad i If Skadeforsikring. Tips for bruk av mobiltelefon i bil Det er viktig å bruke sunn fornuft når du benytter deg av mobiltelefon i bilen. If Skadeforsikring gir her noen gode råd til deg som mobilsjåfør. * Konsentrer deg om trafikken * Ikke bruk telefonen når kjøreforholdene eller trafikken er uoversiktlig * Sørg for å forhåndsprogrammere telefonen med ofte brukte nummer * Bruk forhåndsprogrammerte kortnummer ved oppringning * Ikke send tekstmedlinger mens du kjører bil * Motta gjerne beskjeder i bilen via tekstmelding eller e-mail framfor å snakke i telefonen, men les meldingen etter at du har stoppet bilen * Du trenger ikke avslutte en håndholdt samtale ved å trykke på en knapp. Vent til oppringeren legger på, og linjen er igjen fri * Sjekk med forhandleren om din telefon lett kan kobles til et håndfritt sett * Innebygget, håndfritt anlegg er ofte bygget for en bestemt mobiltelefon. Kjøper du en ny telefon, må også anlegget skiftes Oslo 2. mars 2000 Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad. Tlf.: 22 31 57 57 Mobiltlf.: 92 82 62 55 Pressetalskvinne Emma Elisabeth Vennesland. Tlf.: 22 31 12 58, Mobiltlf.: 92 89 37 19 If Skadeforsikring er det største forsikringsselskapet i Norden med mer enn 3 millioner kunder. If Skadeforsikring eies av Skandia, Storebrand og Pohjola. Selskapet har til sammen 5350 ansatte i de nordiske land. If Skadeforsikring har en markedsandel i Norden på om lag 20 prosent. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00430/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker