makedonia


Makedonia har påtatt seg å ha et kirurgisk team på militærbasen i Meymaneh i Nord-Afghanistan i tre år. Tidligere har det vært store utfordringer med å fylle alle stillingene med norske kirurger, men nå ser problemet ut til å være løst i lang tid. Her er forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på besøk i operasjonssalen i Meymaneh. Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvarsdepartementet

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner

Relaterte slipp