- VIL HA KLART FN-MANDAT

(021205) – Regjeringen står fast på det vi ble enige om i Soria Moria-erklæringen. Vi vil fra norsk side kreve et klart FN-mandat for å delta i operasjoner der det norske bidraget til en av EUs stridsgrupper blir involvert. Dette er man i EU komfortable med.

Dette sier statssekretær Espen Barth Eide etter et nyhetsinnslag om EUs stridsgrupper i morges. - Jeg ønsker å presisere at det er mulig for Norge å si nei til å delta i en operasjon som ikke har klart FN-mandat. Dette ble regjeringspartiene enige om i Soria Moria-erklæringen, og det står vi fast på. Deltakelse med norske soldater i den nordiske stridsgruppen vil være en suveren norsk beslutning som regjering og storting vil fatte. - Det er for øvrig ikke grunnlag for å dramatisere dette. Jeg var selv i Brussel i går, og hadde samtaler med blant andre sjefen for EUs militære stab, Jean-Paul Perruche, og lederen for den delen av Rådssekretariatet som har ansvar for den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, Robert Cooper. Jeg orienterte dem om den norske regjeringens syn, og de var komfortable med norsk politikk på dette området. Tenkningen i EU er i høy grad sammenfallende med vår, og den type operasjoner som er mest sannsynlige for EU vil være uproblematiske for oss. EU har ingen planer om å gå til invasjon noe sted, også i Brussel betones folkeretten som fundamentet for internasjonalt samkvem, sier statssekretær Eide. - Så er det selvsagt ikke mulig å utelukke at det en gang i fremtiden kan oppstå en helt spesiell situasjon der det i en tidskritisk fase kan være uklare mandater ved starten på en operasjon, men det får vi i så fall måtte ta stilling til der og da. Det vil som sagt være en suveren norsk beslutning, uansett.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner