AMERIKANSK FORSVARSMINISTER I STAVANGER – NORDOMRÅDENE OG FORHÅNDSLAGRING

Den amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld avsluttet i dag sitt besøk i Stavanger. Tidligere i dag besøkte han sammen med forsvarsminister Kristin Krohn Devold Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) og Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.

I løpet av oppholdet på FOHK ble det gitt orienteringer om blant annet Nordområdene og JWC. Det ble også avholdt et bilateralt møte mellom de to ministrene. Situasjonen i Nordområdene var et hovedtema for møtet, sammen med spørsmål knyttet til videreutvikling av amerikansk forhåndslagring i Norge. Innenfor temaet nordområdene ble det lagt særlig vekt på norske utfordringer knyttet til ressurskontroll, suverenitetshevdelse og økende aktivitet i området. Under møtet ble det signert en revidert avtale (Memorandum of Understanding) for forhåndslagring av utstyr til det amerikanske Marinekorpset i Norge. Bakgrunnen for revideringen er et behov for å tilpasse konseptet for forhåndlagring til dagens sikkerhetsutfordringer. Utstyret vil fremdeles tiltenkt forsvar av Norge i krise og krig, men vil i tillegg tilpasses en rekke andre oppdrag som blant annet evakueringsoperasjoner, katastrofebistand og anti-terror operasjoner.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.