Avtale om strategisk sjøtransport

Nr.: 40/2003 Dato: 01. desember 2003 Avtale om strategisk sjøtransport På NATOs forsvarsministermøte har i dag ni forsvarsministere under ledelse av forsvarsminister Kristin Krohn Devold signert en avtale som skal gi nasjonene økt tilgang på strategisk sjøtransport for hurtig deployerbare styrker. Disse nasjonene er foruten Norge, Canada, Danmark, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia og Ungarn. Alliansen mangler strategisk sjøtransportkapasitet. Derfor påtok Norge seg på NATOs toppmøte i Praha i fjor lederansvaret for en høynivågruppe med deltakelse av de fleste medlemsnasjoner. Denne gruppen skulle foreslå og utarbeide en løsning som sikrer alliansen økt kapasitet. Ulike alternativer har vært vurdert, og de ni nasjonene ble i dag enige om en kapasitetspakke på 5 Ro/Ro skip på beredskapskontrakter og fulltids charter. Året 2004 skal benyttes som en prøveperiode der en vil gjøre erfaringer med kapasitetspakken, med en klar målsetting om å utvide ordningen for etterfølgende år. Ett sentralt element i denne pakken vil være økt koordinering av nasjonenes bruk av egne og innleide transportskip gjennom Sealift Coordination Centre (SCC) i Eindhoven, Nederland. Senteret ble etablert på permanent basis fra 1. september i år som følge av et vellykket prøveår. Senteret skal koordinere og effektivisere bruken av strategisk sjøtransport og er etablert som følge av en avtale mellom Norge, Nederland og Storbritannia. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sier at hun er meget tilfreds med arbeidet som er utført og er glad for resultatet som vil sette alliansen bedre i stand til å løse sine oppdrag. Inngåelse av denne type kontrakter med skipsfartsnæringen vil bidra til at nasjonene sparer store investeringer i anskaffelsen av denne type kapasitet. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker