FD UTNEVNER PROSJEKTLEDER FOR KAMPFLYPROSJEKTET

Nr.: 17/2007
Dato: 04. mai 2007
Avdelingsdirektør Pål Bjørseth (46 år) er i dag tilsatt som prosjektleder for Prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Stillingen inngår i avdeling for Forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Prosjekt fremtidig kampflykapasitet vil være det største og viktigste investeringsprosjektet i Forsvaret de kommende årene.

Pål Bjørseth har sin utdanningsbakgrunn fra Forsvaret med Luftkrigsskolen, Stabsskole, Forsvarsindustrielt kurs og hovedkurset ved Forsvarets høgskole. I tillegg har han videreutdanning innen administrasjon og ledelse fra BI og som stipendiat ved lederopplæringsrådet.

Hovedtyngden av sin arbeidserfaring har han fra Forsvaret (1981-1994), og bortsett fra to års avbrekk i privat sektor (forsvarsindustrien) har han siden 1995 vært ansatt i ulike stillinger i FD, i dag som avdelingsdirektør og sjef for Seksjon for investeringsplanlegging. Han har god innsikt i de interne beslutningsprosesser i Forsvaret, FD og det politiske systemet, og kjenner godt til interne og eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Den nye prosjektlederen kan kontaktes på tlf: 23096477/95760659Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Jan Flæte
Telefon 2309 6035

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.