FIVE UTNEVNT TIL BRIGADER I INFANTERIET

Nr.: 02/2004 Dato: 09. januar 2004 Five utnevnt til brigader i infanteriet Oberst Per Arne Five (44) er utnevnt til brigader i infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Oberst Five tjenestegjør for tiden som leder for Seksjon for forsvarsanalyse i Forsvarsdepartementet. Five har gjennomført Krigsskole II, Hærens stabsskole II, United States Army Command and General Staff College og United States Army War College. Han har blant annet tjenestegjort som kompanisjef ved 2. bataljon/Brigade Nord, assisterende operasjonsoffiser ved Troms Landforsvar og Brigaden i Nord-Norge, operasjonsoffiser ved den norske bataljonen i United Nations Interim Forces in Lebanon, instruktør ved Krigsskolen, nestkommanderende bataljon- og bataljonssjef under repetisjonsøvelse, sjef Utdanningsseksjonen ved Forsvarets stabsskole/Hæravdelingen, stabssjef ved Skjold Garnison og bataljonssjef infanteribataljonen/Skjold Garnison (inkludert deployering med avdelingen som norsk bataljon III til Kosovo Forces) og sjef Brigade Sør med prosjektansvar for oppbyggingen av Forsvarets Innsatsstyrke Hær. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/09/20040109BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker