FORESLÅR BETRING AV VETERANANE SINE RETTAR

I om lag eit år har to arbeidsgrupper jobba med rapportar om veteranane sine rettar. Fredag får forsvarsministeren overrekt dei to rapportane. Rapportane inneheld forslag til konkrete tiltak for korleis ein kan betre veteranane sine rettar.

Media vert invitert til overleveringa av dei to rapportane. Det vil og vera høve til å intervjua forsvarsministeren om temaet. Overleveringa skjer på Artilleriloftet på Akershus Festning fredag 31. august klokka 11.00.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.