FORSVARET GIR SOVEPOSER OG ULLTEPPER TIL JORDSKJELVRAMMEDE I PAKISTAN

Forsvarsdepartementet har besluttet å gi 2000-3000 soveposer og ulltepper til Pakistan. Utstyret doneres til Soveposeaksjonen til Pakistan, som drives i regi av personell ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Utstyret kommer fra Forsvarets lager på Sjøvegan i Elvenes kommune. Aksjonskomiteen sørger for at utstyret blir fraktet til de rammede i Pakistan.

- Mange menneskeliv har gått tapt i jordskjelvkatastrofen i Pakistan og flere står i fare for å dø av kulde, sult og sykdommer nå som vinteren har satt inn i de kalde fjellområdene. Situasjonen er fortsatt prekær og det er et akutt behov for å hjelpe de overlevende. Derfor er jeg glad for at Forsvaret kan bidra med utstyr til de jordskjelvrammede i Pakistan, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Forsvaret har tidligere gitt 70 telt, 1000 ulltepper, 800 soveposer og 46.000 ullgensere til Pakistan gjennom Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. I tillegg har Norge gjennom Utenriksdepartementet bevilget 10 millioner kroner til NATOs luftbro inn til Pakistan. Se tidligere relaterte saker http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/fd/2005/pressem/010051-070034/dok-bn.html http://odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/010051-990204/dok-bn.html

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner