FORSVARET LÅNER UT BELTEVOGNER TIL NORGES RØDE KORS FOR Å HJELPE JORDSKJELVRAMMEDE I PAKISTAN

Nr.:4/2006 Dato:11. januar 2006 Forsvaret låner ut fire beltekjøretøyer av typen BV 206 til Norges Røde Kors. Kjøretøyene skal brukes i nødhjelpsarbeidet blant jordskjelvrammede mennesker i Kashmir, Pakistan.

- Situasjonen er fortsatt kritisk for mange mennesker i de jordskjelvrammede områdene i Pakistan. Jeg er glad for at Forsvaret kan bidra med ytterligere hjelp. Beltevogner er bedre egnet til slike oppgaver enn helikoptre og lastebiler under de strenge vinterforholdene som nå råder, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Norges Røde Kors tar sikte på å frakte kjøretøyene til Pakistan med transportfly en av de nærmeste dagene. Kjøretøyene vil lakkeres hvite og utstyres med sivile kjennemerker mens de brukes i hjelpeområdet. Fire ansatte i Norges Røde Kors tilbys nødvendig opplæring fra Forsvaret for manøvrering av kjøretøyene. Forsvaret vil også sende med en mekaniker for vedlikehold av kjøretøyene i Pakistan. Forsvaret har tidligere gitt soveposer, telt, ulltepper og ullgensere til Pakistan gjennom Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. I tillegg har Norge gjennom Utenriksdepartementet bevilget 10 millioner kroner til NATOs luftbro inn til Pakistan. Se tidligere relaterte saker: Telt fra Forsvaret til jordskjelvofrene i Pakistan (PM 36/2005) Forsvaret gir telt og utstyr til Pakistan (PM 39/2005) Forsvaret gir soveposer og ulltepper til jordskjelvrammede i Pakistan (PM 55/2005) Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner