FORSVARETS REGNSKAP FOR 2005 - PRESSEKONFERANSE

Priv. til red.

Invitasjon til Pressekonferanse Forsvarsministeren og forsvarssjefen inviterer til pressekonferanse om regnskapet for Forsvaret for 2005. Pressekonferansen avholdes i Forsvarsmuseets aula på Akershus festning tirsdag 17. januar kl 1400.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner