Forsvarsminister Kristin Krohn Devold presenterer statsbudsjettet i Garnisonen i Porsanger

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold presenterer statsbudsjettet i Garnisonen i Porsanger I forbindelse med regjeringens presentasjon av statsbudsjettet onsdag 6. oktober, vil forsvarsminister Krohn Devold besøke Garnisonen i Porsanger. Her vil hun orientere pressen om innholdet i statsbudsjettet. Samtidig vil hun nytte anledningen til å møte lokale politikere, samt se på utdanningsaktiviteten i Garnisonen i Porsanger (GP). Pressen inviteres til å overvære en presentasjon av budsjettet. Det vil også bli satt av tid til å gjøre intervju med statsråden. Etter presentasjonen vil det bli en demonstrasjon av aktivitet ved GP. Programmet avsluttes ved at Krohn Devold med følge spiser middag sammen med mannskapene i messa. Pressen er velkommen til å følge hele programmet. Oppmøte: Vakta i GP, onsdag 6. oktober kl. 12.45. Presentasjonen vil foregå i spisesalens peisestue. Transport innad i leiren besørges av militært personell. Kontaktperson - Informasjonssjef i Hæren, Stein Gunnar Bondevik Tlf: 97 04 84 95 Epost: sgbondevik@mil.no Kontaktperson i FD: Pressetalsmann Martin Lohne Tlf: 97 54 13 00 Epost: martin.lohne@fd.dep.no Saksbehandler: Tor Borgersen ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner