FORSVARSMINISTEREN DELER UT FDs MILJØVERNPRIS

Nr.: 45/2006 Dato: 4. oktober 2006 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deler ut Forsvarsdepartementets miljøvernpris 2006.

Tid: Torsdag 5. oktober kl 10. Sted: Rena leir (oppmøte i vakta Rena leir kl 0945) Forsvarsministeren vil også presentere Forsvarets miljøredegjørelse. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og ordfører Olav Gustav Narud vil også være tilstede. Pressekontakter: Kåre Helland-Olsen, pressetalsmann i Forsvarsdepartementet (90947071) Major Sognli, presseoffiser Rena leir (95259935) Erik Haugen, kommunikasjonsrådgiver hos FMHE (90624048) Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Heidi Kristin Langvik-Hansen Telefon 23096025 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.