FORSVARSMINISTEREN GIR KLARSIGNAL FOR PRODUKSJONSAVTALE MED JSF

Nr.:3/2007
Dato:22. januar 2007
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har besluttet å undertegne en produksjonsavtale innenfor Joint Strike Fighter-programmet. Det er også fremgang i arbeidet med utviklingsavtaler med de to andre kandidatene i kampflykjøpet, JAS Gripen og Eurofighter.

Undertegningen har vært holdt tilbake for å få til mer konkrete avtaler for norsk industri i forbindelse med JSF-programmet. Det man nå har oppnådd er tilfredsstillende for å videreføre det multinasjonale samarbeidet om JSF. Undertegningen innebærer at Norge fortsetter sin deltakelse i JSF programmet, og sikrer at vi fremdeles har tre reelle kandidater i en eventuell anskaffelse av nye kampfly.

–Vi mener at planene for et industrielt samarbeid nå er blitt langt mer konkrete, og velger derfor etter en helhetsvurdering å gå videre i produksjonsfasen. Vi har hele tiden hatt en klar holdning til viktigheten av industrisamarbeid i denne saken. Det er gledelig at vi har nådd målet vårt om å opprettholde en konkurranse med tre aktuelle kandidater, og vi regner med at vi om kort tid vil ha avtaler om utviklingssamarbeid med alle kandidatene, sier Strøm-Erichsen.

Regjeringen ble i desember enig om å gå videre med tre kandidater i kampflyanskaffelsen, og at Forsvarsministeren kunne underskrive en produksjonsavtale med JSF dersom planene knyttet til industrielle samarbeidsmuligheter ble forbedret.

Det ble samtidig besluttet at man skulle forhandle om avtaler for utviklingssamarbeid med JAS Gripen og Eurofighter. Forhandlinger om utviklingssamarbeid med SAAB (JAS Gripen) og EADS (Eurofighter) ble startet i begynnelsen av januar 2007 og er i god gjenge.
Undertegningen av produksjonsavtalen vil finne sted innen kort tid, men tidspunkt er ikke fastsatt.


Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Myntgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Kåre Helland-Olsen
Telefon 23096024

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.