FORSVARSMINISTEREN LANSERER VARSLINGSKANAL

Nr.: 12/2007
Dato: 26. mars 2007
Forsvarsministeren vil tirsdag 27. mars lansere en varslingsordning for økonomiske misligheter, og også etiske grunnregler for forsvarssektoren og etiske retningslinjer for næringslivskontakt.

Tiltakene er ledd i oppfølgingen av Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse som ble lansert i september i fjor og Dalseide-utvalgets rapport om IKT-kontrakter i Forsvaret (juni 2006).
Pressen er velkommen til lanseringen, som vil finne sted:
Tirsdag 27. mars kl. 11 i Forsvarsdepartementet, Glacis gt. 1.

Forsvarsministeren vil åpne varslingskanalen og svare på spørsmål fra pressen.


Kontaktperson;
Seniorrådgiver Sunniva Tofte, tlf 90 86 79 79Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler:
Seniorrådgiver Sunniva Tofte
Telefon 23 09 60 29

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.