FORSVARSMINISTEREN TIL FINNMARK

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøker Finnmark sammen med justisministeren tirsdag og onsdag i neste uke. Tirsdag deltar også utenriksministeren på flere av fellesarrangementene. Programmet for forsvarsministeren er som følger.

Kirkenes, tirsdag 10. januar Kl. 1130: Orienteringer ved Sjef Garnisonen i Sør-Varanger, Grensekommissæren og Politimesteren i Øst-Finnmark. Sted: Elvenes grensestasjon Kl 1345: Befaring langs grensa til Russland. Kl 1600: Pressekonferanse. Sted: Kimek. Kl 1630: Møte med næringslivet. Sted: Kimek. Kl 1730: Åpent møte. Sted: Rica Artic hotell Media er velkommen til pressekonferansen kl 1600 og det åpne møtet kl 1730. Karasjok, onsdag 11. januar Kl 0900: Møte med ordføreren i Porsanger. Sted: Rica Karasjok hotell Kl 1000: Møte med Sametinget. Kl 1215: Møte med pressen i Sametinget. Kl 1230: Møte med sametingsrepresentanter og kommunepolitikere. Lakselv, onsdag 11. januar Kl 1500: Orientering om Redningstjenesten på Banak. Kl 1630: Kort presse-møte. Sted: Den sivile lufthavnen Media er velkommen til pressemøtene i Karasjok kl 1215 og i Lakselv kl 1630. Kontaktperson: Pressetalsmann Martin Lohne Forsvarsdepartementet Tlf. 97541300

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner