FORSVARSPOLITISK UTVALG BESØKER STAVANGER

Forsvarspolitisk utvalg (FPU) besøker mandag 30. oktober 2006 Stavanger. Utvalget gjør dette for å hente innspill til sitt arbeid med sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. Det vil i den anledning bli arrangert åpent møte.

Universitetet i Stavanger (UIS), mandag 30. oktober kl 1800 – 2000

Møtet finner sted i auditorium V-101 Arne Rettedals hus, Universitetet i Stavanger, og er et samarbeid mellom Forsvarspolitisk utvalg og Universitetet i Stavanger.

Program: Velkommen ved dekan Marit Boyesen og utvalgsleder Siri Bjerke

• Perspektiver på samfunnssikkerhet ved Prof Odd Einar Olsen/ UIS
• Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar ved Avd Dir Øistein Knudsen/ DSB
• Politi og forsvarssamarbeid ved Politimester Olav Sønderland/ Rogaland politidistrikt
• Samfunnssikkerhet – Forsvarets bidrag ved viseadmiral Jan Reksten/ Sjef fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK)
• Krisehåndtering ved stip Bjørn Ivar Kruke/ UIS

Åpen debatt- Ledes av Siri Bjerke
Informasjon om Forsvarspolitisk utvalg
http://www.dep.no/fd/norsk/aktuelt/nyheter/010051-430005/dok-bn.html


Kontaktperson Forsvarspolitisk utvalg:
Gunn Elisabeth Håbjørg, Mil sekr, tlf 97624871

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.