FORSVARSSAMARBEID MED NEDERLAND

Nr.: 21/2005 Dato: 06. juni 2005 Forsvarsminister Krohn Devold møtte sin nederlandske kollega, forsvarsminister Kamp i Oslo i dag for å diskutere en videreutvikling av forsvarssamarbeidet mellom Nederland og Norge. De to forsvarsministrene ønsker et tettere operativt luftvernsamarbeid. Samarbeidløsninger for utdanning og simulatortrening for de nye NH-90 helikoptrene ble også diskutert. Etter møtet reiste forsvarsminister Kamp videre til Rena for å inspisere de nederlandske styrkene som deltar på NATO øvelsen Iron Sword.

Norge har et nært samarbeid med Nederland, bl.a. gjennom jagerflysamarbeidet innen European Participating Air Forces (EPAF). Nederland har et operativt krav til en kortdistanse luftvernkapasitet, og ønsker primært å løse dette gjennom et operativt samarbeid med det norske NASAMS-systemet. Norge søker primært integrering mot, og samarbeid med det nederlandske langtrekkende Patriot-systemet. - Hver for seg er disse luftvernsystemene meget avanserte. Et operativt sam arbeid mellom NASAMS og Patriot vil skape en unik komplementær luftvernkapasitet med evne til forsvar mot alle typer moderne lufttrusler som taktiske ballistiske missil og kryssermissil. Et samarbeid bidrar også til integrering og videreutvikling av det norske NASAMS-systemet i en internasjonal ramme, noe som vil kunne skape oppdrag til norsk industri (KDA) som har deltatt i utviklingen av NASAMS, sier forsvarsminister Krohn Devold. Det vil bli gjennomført en felles luftvernstudie som skal klarlegge alle forhold rundt et slikt samarbeid, før man inngår en forpliktende avtale. Under møtet i dag tok forsvarsminister Krohn Devold også til orde for å videreføre det gode helikoptersamarbeidet med Nederland når begge nasjonene introduserer det nye maritime helikopteret NH-90. Forsvarsminister Kamp skal på sitt to dagers besøk til Norge inspisere de nederlandske styrkene som deltar på Øvelse Iron Sword. Norge er vertsnasjon for denne øvelsen som pågår i Østlandsområdet i perioden 23. mai til 17. juni. Øvelsen har til hensikt å trene det tysk/nederlandske korps for deltakelse i NATOs reaksjonsstyrke, der Nederland deltar med sin 43. mekaniserte brigade, hvor også Telemark bataljon inngår som en enhet. Org nr 972 417 823 Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Oblt Helge T Markussen Telefon 23 09 62 44 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Multimedia

Multimedia