FOTO STATSRÅDER I FINNMARK

Bilder fra justisministerens og forsvarsminsterens besøk i Kirkenes, inkludert foto fra grensen til Russland, vil bli lagt ut til fri benyttelse på Scanpix (www.scanpix.no) ca. kl. 1730 i dag.

Kontaktperson for bilder: Lars Magne Hovtun, tlf: 97048299

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner