Generalmajor Harald Sunde blir sjef for Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet

Generalmajor Harald Sunde (51) er i statsråd i dag beordret til tjeneste som sjef for Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet (FD III).

Harald Sunde er født i Hurdal og oppvokst i Ringsaker. Han er utdannet fra Hærens krigsskole i 1979. Han har gjennomført Hærens stabsskole I, stabsutdanning ved Führungsakademie der Bundeswehr i Tyskland, US Army College samt en rekke kurs i inn- og utland. Sunde ble utnevnt til generalmajor 11. april 2003 og har en bred og variert nasjonal og internasjonal tjenesteerfaring. Sunde har tjenestegjort som sjef ved oppklareringseskadren ved Brigaden i Nord-Norge, instruktør ved Hærens stabsskole, sjef ved Hærens jegerskole, brigadesjef for Brigaden i Sør-Norge, avdelingssjef ved planavdelingen i Forsvarets overkommando/Operasjonsstaben. Fra 2000 – 2002 var Sunde kavaleriinspektør / regimentssjef ved Søndenfjeldske dragonregiment. Videre har Sunde tjenestegjort ved Regional Headquarters Allied Forces North Europe og ved brigadestaben i IFOR. Sunde deltok i evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia (Reinås-utvalget). Harald Sunde kommer fra stillingen som kommandør for landstridskreftene ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK).

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.