Ingen norske styrker til Darfur

Regjeringen konkluderer med at Norge ikke kan opprettholde tilbudet om et styrkebidrag til FN og Den afrikanske unions felles fredsoperasjon i Darfur (UNAMID). Årsaken er Sudans motstand mot bidraget.

- Norge har i lang tid planlagt å delta i FN-ledet innsats i Darfur. Det er derfor med beklagelse vi ser at vi ikke lenger kan opprettholde tilbudet til FN, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

De to viser til at den norsk-svenske avdelingen har vært ønsket særlig velkommen fra FNs side, da den ville bidra til å dekke det omfattende behovet for ingeniørressurser i oppstarten av operasjonen i denne voldsherjede delen av Sudan.

Støre og Strøm-Erichsen understreker at det er Sudan som må bære ansvaret for den situasjonen som er oppstått, gjennom sin motstand mot det norsk-svenske bidraget.

- Sudans motstand mot militært personell fra enkelte ikke-afrikanske deltakerland bidrar til å forsinke hele utplasseringen av fellesoperasjonen. Dette er svært uheldig med tanke på behovet for styrket internasjonal innsats i Darfur. Situasjonen er også beklagelig i forhold til det personellet som i lang tid har forberedt seg på deltakelse i operasjonen, fremholder utenriksministeren og forsvarsministeren.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.