INVITASJON TIL PRESSEKONFERANSE OM CARGOAMMUNISJON

I forbindelse med at Forsvarsdepartement har fått overlevert rapport med resultater etter testing av cargoammunisjon inviteres det til pressekonferanse i dag:

Fredag 3. november kl 12.30

Pressekonferansen finner sted i Forsvarets nye ledelsesbygg i Glacisgata 1 på Akershus festning.


Kontaktperson: Major Heidi Langvik-Hansen, tlf 99 20 86 45Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.