Inviterer til konferanse om barnesoldater


Inviterer til konferanse om barnesoldater
Nr. 11/2007
Norske styrker i internasjonale operasjoner kan risikere å møte barn som blir brukt i ulike roller i konflikt og krig, også som soldater. Nå inviterer forsvarsministeren til konferanse om barnesoldater i Oslo 26. mars.
- Det blir stadig mer aktuelt at norske soldater kan risikere å møte barn som blir brukt i krigføring. I tidligere operasjoner, som på Balkan og i Midt-Østen, var ikke dette like sannsynlig. Men vi vet at barn er blitt brukt i krig både i Afghanistan og i afrikanske land som vi kan komme til å sende bidrag til. Det kan bli et etisk dilemma for våre styrker, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Konferansen arrangeres i Fanehallen på Akershus festning (Oslo), mandag 26. mars, kl 08.30-16.
Innlederne er:
* Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil snakke om de etiske dilemmaene norske soldater kan komme opp i hvis Norge deltar i operasjoner i områder med barnesoldater.
* Spesialrådgiver i FN, Jan Egeland, vil snakke om FNs tilnærming til barnesoldater.
* Barnepsykolog Magne Raundalen vil snakke om barnesoldater ut fra en psykologisk tilnærming – hva skjer med psyken til barn som er i en slik situasjon.
* Tidligere barnesoldat i Uganda, nå kommandør i den danske marinen, Joe Mistry vil snakke om sine egne erfaringer. Han var barnesoldat i Uganda fra han var 14 til 17 år, i motstandsbevegelsen mot Idi Amin. Etter at familien flyktet til Danmark, gikk han inn i det danske Forsvaret, der han i dag jobber som kommandør i marinen.

Det vil også være innlegg fra Redd Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Forsvaret, i tillegg til en workshop og plenumsdebatt.

For mer informasjon og hele programmet, se:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2007/Inviterertilkonferanse.html?id=455864

Priv til red:

For mer informasjon, ta kontakt med:
Informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, Marita I. Wangberg. Tlf 23 09 60 23 / 90 51 23 19 eller e-post miw@fd.dep.no.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.