KOMMUNIKASJONSDIREKTØR I FORSVARSDEPARTEMENTET

Nr.:6/2007
Dato:02. februar 2007
Underdirektør Kåre Helland-Olsen (43 år) er utnevnt til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tjeneste som kommunikasjonsdirektør. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
Kåre Helland-Olsen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Helland-Olsen har mange års erfaring fra Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsarbeid. Han har vært ansatt i departementet siden 1990, og ble utnevnt til underdirektør i november 2000. Helland-Olsen har fungert i den aktuelle stillingen siden sommeren 2006.

Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Sunniva Tofte
Telefon 23 09 60 29

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Abonner